ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντός Αττικής οι παραδόσεις ακολουθούν τρείς (3) βασικές χρεώσεις με βάση τη Ζώνη στις οποίες ανήκουν. Οι ζώνες ορίζονται με βάση τον ταχυδρομικό κωδικό, όπως περιγράφονται κάτωθι:

Ζώνη 1 (Χρέωση 3,5€)

10xxx-14564

14578-163xx

17xxx

181xx – 187xx

Ζώνη 2 (Χρέωση 5,0€)

14565-14576

164xx-167xx

18863

Ζώνη 3 (Χρέωση 7,5€)

180xx

189xx – 19xxx

Σε περίπτωση που ο ΤΚ δεν αναφέρεται παραπανω, η χρέωση ειναι 7,5€.

Η αντικαταβολή χρεώνεται επιπλέον με 1,5€

 

Βασικοί όροι για τις αποστολές εντός Αττικής:

Οι αποστολές εντός Αττικής, εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη από την ημερομηνία παραγγελίας εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 15:00. Παραγγελίες που πραγματοποιούνται από το Σάββατο μετά τις 15:00 μέχρι και την Κυριακή (μη εργάσιμη ημέρα) εκτελούνται την Τρίτη εφόσον αυτή αποτελεί εργάσιμη ημέρα. Σε ιδιαίτερες συνθήκες αυξημένου φόρτου, ενδέχεται η παράδοση να μετατεθεί επιπλέον μία (1) εργάσιμη ημέρα.

Παραδείγματα για παραδόσεις εντός Αττικής:

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Δευτέρα μέχρι τις 15:00, εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα η οποία είναι η Τρίτη αν δεν υφίσταται αργία. Αν υφίσταται αργία τότε εκτελείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Δευτέρα μετά τις 15:00, εκτελείται την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα η οποία είναι η Τετάρτη αν δεν υφίσταται αργία. Αν υφίσταται αργία τότε εκτελείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Παρασκευή μέχρι τις 15:00, εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα η οποία είναι το Σάββατο αν δεν υφίσταται αργία. Αν υφίσταται αργία τότε εκτελείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παραγγελία που πραγματοποιείται Σάββατο μέχρι τις 15:00, εκτελείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα η οποία είναι η Δευτέρα αν δεν υφίσταται αργία. Αν υφίσταται αργία τότε εκτελείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται λόγω αυξημένου φόρτου η παράδοση να μετατεθεί επιπλέον μία (1) ημέρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι αποστολές εκτός Αττικής πραγματοποιούνται από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη με μεταφορικές εταιρείες, ΕΛΤΑ Courier ή ΚΤΕΛ, εφεξής καλούμενοι ως «συνεργάτες». Εφόσον υπάρχουν επιλογές, η επιλογή του συνεργάτη με τον οποίο θα γίνει η αποστολή, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, ώστε να συμφωνηθεί ο ιδανικός τρόπος παράδοσης.

Ακολουθούνται δύο (2) βασικές χρεώσεις με βάση το περιεχόμενο της παραγγελίας:

Εάν η παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα ψυγείου τότε το κόστος αποστολής είναι 7,5€.

Εφόσον επέλθει συνεννόηση με τον πελάτη η αποστολή να γίνει μέσω ΚΤΕΛ, τότε η χρέωση ενδέχεται να μεταβληθεί προσαρμοζόμενη στον τιμοκατάλογο του συνεργάτη.

Αν η παραγγελία ΔΕΝ περιλαμβάνει προιόντα ψυγείου, τοτε η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ Courier με χρέωση 3,5€.

Αν η παραγγελία δεν περιλαμβάνει προϊόντα ψυγείου και ο πελάτης επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο και ύστερα από συνεννόηση η παραγγελία του να παραδοθεί με μεταφορική, τότε το κόστος αποστολής είναι 7,5€

 

Βασικοί όροι για τις αποστολές εκτός Αττικής:

Οι παραδόσεις από την Dog Bakery στους συνεργάτες γίνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη από την ημερομηνία παραγγελίας εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 15:00. Ενδέχεται λόγω αυξημένου φόρτου η παράδοση στον συνεργάτη να μετατεθεί επιπλέον μία (1) ημέρα.

Ο συνεργάτης από τη στιγμή που παραλαμβάνει την παραγγελία από την Dog Bakery, αναλαμβάνει να την παραδώσει εντός 48 ωρών στον πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο οι παραγγελίες παραδίδονται εντός 24 ωρών χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την Dog Bakery.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων ψυγείου, η αποστολή γίνεται εντός μονωμένης συσκευασίας η οποία περιλαμβάνει παγοκύστες για τη σωστή διατήρηση της θερμοκρασίας.

Περιορισμοί:

Η Dog Bakery προσπαθεί πάντα να αποστέλλει τις παραγγελίες με συνεργάτες που παραδίδουν στο χώρο του πελάτη. Ωστόσο ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιοχές ή λόγω συγκεκριμένων συνθηκών ο συνεργάτης να μην δύναται να παραδώσει κατά αυτό τον τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης, ο πελάτης θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του από το σημείο που θα του υποδείξει η Dog Bakery ή ο συνεργάτης.

Σε περίπτωση δυσχαιρών καιρικών συνθηκών (ακραία καιρικά φαινόμενα, απαγορευτικά απόπλου κ.λ.π) ενδέχεται οι συνεργάτες να μην δύνανται να παραλάβουν και αντίστοιχα να παραδώσουν την παραγγελία με βάση τους άνωθεν όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Dog Bakery διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα της παραγγελίας προσαρμοζόμενη στις διαμορφωθείσες συνθήκες.

Σε περίπτωση δυσπρόσιτων περιοχών η Dog Bakery:

  • διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας εφόσον κανένας συνεργάτης δεν αναλαμβάνει την αποστολή
  • αφού ενημερώσει τον πελάτη και εφόσον αυτός συμφωνήσει, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των μεταφορικών εξόδων εάν ο συνεργάτης αξιώνει μεγαλύτερο ποσό προκειμένου να πραγματοποιήσει την αποστολή.

Παραδείγματα για παραδόσεις εκτός Αττικής:

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Δευτέρα μέχρι τις 15:00, παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον συνεργάτη, η οποία είναι η Τρίτη αν δεν υφίσταται αργία. Ο συνεργάτης θα πρέπει να παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη μέχρι και την Πέμπτη. Ενδέχεται λόγω αυξημένου φόρτου η παράδοση στον συνεργάτη να μετατεθεί επιπλέον μία (1) ημέρα.

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Δευτέρα μετά τις 15:00, παραδίδεται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα στο συνεργάτη, η οποία είναι η Τετάρτη αν δεν υφίσταται αργία. Ο συνεργάτης θα πρέπει να παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη μέχρι και την Παρασκευή. Ενδέχεται λόγω αυξημένου φόρτου η παράδοση στον συνεργάτη να μετατεθεί επιπλέον μία (1) ημέρα.

Παραγγελία που πραγματοποιείται εργάσιμη Τετάρτη μέχρι τις 15:00, παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον συνεργάτη, η οποία είναι η Πέμπτη αν δεν υφίσταται αργία. Ο συνεργάτης θα πρέπει να παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη μέχρι και το Σάββατο εφόσον εκτελεί παραδόσεις και Σάββατο. Σε περίπτωση που ο συνεργάτης δεν εκτελεί παραδόσεις το Σάββατο και ταυτόχρονα δεν μπορεί να δεσμευτεί για την παράδοση εντός Παρασκευής, τότε η παράδοση από την Dog Bakery προς τον συνεργάτη πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη της νέας εβδομάδας.

Παραγγελία που πραγματοποιείται από Τετάρτη μετά τις 15:00 μέχρι και Σάββατο μέχρι τις 15:00, παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της νέας εβδομάδας στον συνεργάτη, η οποία είναι η Δευτέρα αν δεν υφίσταται αργία. Ο συνεργάτης θα πρέπει να παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη μέχρι και την Τετάρτη.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται λόγω αυξημένου φόρτου η παράδοση από την Dog Bakery στον συνεργάτη να μετατεθεί επιπλέον μία (1) ημέρα.